สิ่งที่พวกเราทำ

วัฒนธรรมการมีสุขภาพที่ดีในองค์กร


วัฒนธรรมการมีสุขภาพที่ดีในองค์กรหมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการมีสุขภาพทั้งกายและใจที่ดีแข็งแรงสมบูรณ์ ซึ่งสิ่งนี้จะก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความสุขมากขึ้น และพนักงานในองค์กรก็จะมีสุขภาพที่ดีมากขึ้นเช่นกัน การส่งเสริมวัฒนธรรมการมีสุขภาพที่ดีจะช่วยรวมเอาค่านิยมการใช้ชีวิตเพื่อสุขภาพที่ดีในการดำเนินงานประจำวันของคุณเข้าไว้ด้วยกัน


Clarico-Text-Image

Your people are your greatest asset. 

Clarico-Image-Text

กว่า 70 % ของการสูญเสียผลิตภาพในการทำงานมีเหตุ

มาจากสุขภาพหากคุณต้องการที่จะเป็นบุคคลที่มีประสิทธิภาพในด้านการผลิตผลงานและการแข่งขัน
คุณจำเป็นจะต้องมีทั้งร่างกายที่แข็งแรงและจิตใจที่เข้มแข็ง 


ได้รับผลตอบแทนมากกกว่า 2 เท่า ภายใน 2 ปี 


ทางเรามีโปรแกรมสุขภาพในระดับองค์กรโดยเราได้หาแนวทางแบบองค์รวมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับพนักงานของคุณตามความต้องการของบริษัทคุณ
พวกเรายังมุ้งเน้นที่จะช่วยพัฒนาวัฒนธรรมสุขภาพขององค์กรอีกด้วย


ผลประโยชน์ที่พนักงานได้รับนี้จะเป็นสิ่งที่ดีในการเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทและผลการดำเนินงาน

Clarico-Text-Image

A holistic conceptThe program is articulated around four main pillars where essential skills for both the company and the employees will be developed

Clarico-Picture

ผลประโยชน์

การแก้ไขปัญหาสุขภาพในองค์กร เราจำเป็นจะต้องปลูกฝังนิสัยการมีสุขภาพที่ดีต่อพนักงานและพัฒนาปรับปรุงผลลัพธ์ในด้านสุขภาพ 


คุณจะได้ช่วยฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการริเริ่มพัฒนาในด้านเหล่านี้ 

บริการของเรา

พันธกิจของเรา

เพื่อช่วยหลายๆบริษัทในการพัฒนาวัฒนธรรมการมีสุขภาพดีในองค์กร 

เป้าหมายของเรา

เพื่อทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและพนักงาน 

แนวทางของเรา

เพื่อปรับแนวทางให้สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของแต่ละองค์กร

เราจะทำการวิเคราะห์และส่งมอบโปรแกรมที่ปรับให้เหมาะกับกลยุทธ์และความต้องการของคุณ พร้อมด้วยการติดตามและรายงานผลอย่างต่อเนื่อง

Clarico-3 Columans Style 1

ขั้นตอนที่ 1 

วิเคราะห์และทำรายงานว่า บริษัทของคุณตอนนี้อยู่ตรงจุดไหน ในแง่ของภาพองค์กรและสถานการณ์ภายใน เพื่อหาอัตลักษณ์ขององค์กร


Clarico-3 Columans Style 1

ขั้นตอนที่ 2

กลยุทธ์และวิธีการแก้ปัญหาที่ปรับให้เหมาะกับวัตถุประสงค์และความต้องการของคุณ


Clarico-3 Columans Style 1

ขั้นตอนที่ 3

การติดตั้งและติดตามผล เรานำเสนอโปรแกรมที่มีความยืดหยุ่นและมีการรายงานผลประจำเดือน 


เกี่ยวกับเรา

บริษัทFitdao ก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยให้นายจ้างได้พัฒนาผลการดำเนินงานโดยการจัดการกับรากฐานความเป็นจริงพนักงานที่สุขภาพไม่ดีและไม่มีความสุขจะบั่นทอนขวัญและกำลังใจขององค์กร ในขณะที่พนักงานที่สุขภาพดีและมีความสุขจะเสียค่าใช้จ่ายที่น้อยลง และมีผลิตภาพที่เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังมีความรู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับวัฒนธรรมมากขึ้นอีกด้วย 
Fitdao ทราบดีว่าสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตของพนักงานถือเป็นหัวใจหลักในการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งสิ่งนี้สามารถสร้างขึ้นมาและปรับปรุงให้เป็นระบบที่ดีและสามารถพิสูจน์ได้ ซึ่งบริษัท Fitdao เกิดมาจากวิสัยทัศน์นี้ 

นับตั้งแต่ก่อตั้ง บริษัท Fitdao ได้ช่วยบริษัทต่าง ๆ ในการปลูกฝังการมีส่วนรวม และการมีสุขภายที่ดีในองค์กรทีมงานของเราทุ่มเทจัดการโปรแกรมทั้งหมดด้วยความมุ่งมั่นและความเป็นมืออาชีพเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อลดความเครียดของพนักงานของคุณให้น้อยที่สุด

ให้เราทำงานให้กับคุณ ในขณะที่คุณจะได้เพลิดเพลินไปกับประโยชน์ที่จะได้รับไม่ว่าจะเป็น สุขภาพ ความสุข ความร่วมมือกันของพนักงาน และองค์กรที่แข็งแกร่งขึ้น